บริการของเรา

งานวิศวกรรม

ถูกต้อง ตรงเวลา รักษาคุณภาพ

View Detail

งานบริการความสะอาด

สะอาด รวดเร็ว พิถีพิถัน

View Detail

งานรักษาความปลอดภัย

เชี่ยวชาญงานรักษาความปลอดภัย

View Detail

สินค้าและบริการ

06/01/2021

มอบหน้ากากอนามัยและเจลฆ่าเชื้อ Virus Covid 19
Read More  

06/01/2021

มอบเงินเกษียณอายุให้กับพนักงานของบริษัทฯ
Read More  

27/03/2020

ทีม Support เคลียร์พื้นที่ก่อนดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid 19
Read More  

27/03/2020

ทีมงานฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส Covid 19
Read More  

18/03/2020

ประชุมเกี่ยวกับมาตรการรองรับ Covid 19
Read More  

08/01/2020

กิจกรรมมอบกระเช้าของขวัญของรางวัลให้กับเจ้าของกิจการและลูกค้าประจำปี 2562
Read More  

08/01/2020

จัดสัมนาระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9000:2015 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
Read More  

25/11/2019

ฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
Read More  

24/10/2019

ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562
Read More  

07/10/2019

อบรมเกี่ยวกับความรู้ในการใช้สารเคมีปรับสภาพน้ำ
Read More  

07/10/2019

ฝึกอบรมเทคนิคและขั้นตอนการติดตั้งท่อน้ำประปาพีพีอาร์
Read More  

11/09/2019

อบรมหลักสูตรการใช้ลิฟต์และช่วยเหลือฉุกเฉิน
Read More  

30/04/2019

ตัวแทนจำหน่ายท่อน้ำ PPR
Read More  

30/04/2019

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศไดกิ้น
Read More  

29/05/2019

พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
Read More  

24/05/2019

พนักงานรักษาความปลอดภัยช่วยเหลืองานจราจร
Read More  

22/05/2019

พนักงานรักษาความปลอดภัยเก็บเงินสองหมื่นพร้อมส่งคืนเจ้าของ
Read More  

22/05/2019

ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
Read More  

09/01/2020

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2562
Read More