พนักงานรักษาความปลอดภัยช่วยเหลืองานจราจร

พนักงงานรักษาความปลอดภัยของซีฮ็อค และพนักงานที่อยู่ภายในบริเวณใกล้เคียง ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเกาะสมุย ที่เข้ามาขอความร่วมมือให้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรไปมาในช่วงที่เวลาการที่มีการจราจรหนาแน่น