ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ จัดทำการฝึกอบรมพนักงานอยู่เสมอ เพื่อทบทวนความรู้ หน้าที่ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งๆขึ้นไป