งานรักษาความปลอดภัย

งานรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัยซีฮ็อค จำกัด ให้บริการงานรักษาความปลอดภัย เป็นบริษัท รักษาความปลอดภัยที่มีใบอนุญาตในการประกอบกิจการ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ดำเนินกิจการให้บริการงานรักษาความปลอดภัย ให้แก่ บริษัท ห้างร้าน สำนักงาน โรงงาน โรงแรม โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ

การฝึกฝนพนักงาน

ผ่านการอบรมจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน พร้อมมีใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพตาม พรบ.ธุรกิจ รปภ. และกำหนดจัดให้มีการฝึกฝน ทบทวน การปฏิบัติหน้าที่ ทุกๆสามเดือน เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอันดีเยี่ยมต่อไป

คุณภาพพนักงาน

พนักงานได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบกิจการหลายแห่งและได้รับโล่เกียรติคุณเชิดชูจากสมาคม

บริการของเรา

การติดต่อสื่อสาร

บริษัทฯให้พนักงานใช้วิทยุสื่อสารติดต่อภายในหน่วยงาน โดยพนักงานฯสามารถติดต่อ รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

การป้องกันอัคคีภัย

บริษัทฯ ได้อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอัคคีภัย
และฝึกซ้อมให้เกิดความรู้ความชำนาญในการดับเพลิงขั้นต้น โดยฝึกอบรมให้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ

การควบคุมยานพาหนะ

บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมยานพาหนะและจัดจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร ซึ่งจะมีการทำบันทึกหลักฐานการผ่านเข้า / ออก ของยานพาหนะทุกคัน

การควบคุมบุคคล

จัดให้มีบัตรผ่านสำหรับบุคคลภายใน เพื่อให้แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าไปในพื้นที่ ที่มีการรักษาความปลอดภัย

การอำนวยความสะดวก

อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ

การเดินตรวจความเรียบร้อยของสถานที่

ในเวลายามวิกาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ทุก 1 ชั่วโมง

ตรวจสอบ ตรวจค้น บุคคลที่เข้า-ออก

พนักงานรักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่ ตรวจสอบ ตรวจค้นพนักงานฯ บุคคล ที่มีการเข้า-ออก สถานที่ ของผู้ว่าจ้าง ตามคำสั่งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวผู้ว่าจ้างได้

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

พนักงานรักษาความปลอดภัยเร่งเข้าตรวจสอบกรณี(ฉุกเฉิน)ลิฟต์โดยสารเกิดปัญหาขัดข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

ตรวจสอบอุปกรณ์สม่ำเสมอ

พนักงานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้(ถังดับเพลิง) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ผลงานของเรา

สินค้าและบริการ

ใส่ใจคุณภาพการบริการ แบบมืออาชีพ