ทีม Support เคลียร์พื้นที่ก่อนดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid 19