กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2562

ทางแผนกบริการความสะอาดได้จัดให้มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2562 ให้กับพนักงานเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและมอบของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน