กิจกรรมมอบกระเช้าของขวัญของรางวัลให้กับเจ้าของกิจการและลูกค้าประจำปี 2562

ทางผู้บริหารสูงสุดได้มอบของขวัญของรางวัลให้กับผู้ว่าจ้าง/ลูกค้าที่ใช้บริการ