ฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ทางบริษัทฯ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ  โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศนุ เพาเวอร์ วิศวกรรม เป็นวิทยากรและแนะนำขั้นตอนการทำงานเพื่อเป็นแนวทางให้กับพนักงานเพื่อให้สามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน