ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562

ทางบริษัทได้ส่งพนักงานช่างอาคารเพื่อเข้าร่วมการจัดฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไปประจำปี 2562  ร่วมกับผู้บริหารอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและเกิดเหตุการฉุกเฉินอย่างคาดไม่ถึงในอนาคต