ฝึกอบรมเทคนิคและขั้นตอนการติดตั้งท่อน้ำประปาพีพีอาร์

บริษัทจัดฝึกอบรมเทคนิคและขั้นตอนการใช้ท่อน้ำประปาพีพีอาร์ โดยทีมงานและวิทยากรจากบริษัท ไทยพีพีอาร์ จำกัด