อบรมหลักสูตรการใช้ลิฟต์และช่วยเหลือฉุกเฉิน

อบรมหลักสูตร " การใช้ลิฟต์และช่วยเหลือผู้โดยสารออกจากลิฟท์ในกรณีฉุกเฉิน " จากบริษัท จาร์ดีน ชิลด์เลอร์ (ไทย) จำกัด  เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562