น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น

น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น สำหรับห้องน้ำ จุดที่มีปัญหาเชื้อรา กลิ่นอับชื้น