งานวิศวกรรม

วิศวกรรมด้านงานบริการ

เราคือผู้เชี่ยวชาญงานบริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร
* ระบบไฟฟ้า-สื่อสาร
* ระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ
* ระบบประปาสุขาภิบาล
* ระบบป้องกันอัคคีภัย
* ระบบสระว่ายน้ำ
* ระบบ Fire Alarm
* ระบบ CCTV
* ระบบ Network (LAN)
* ระบบล่อฟ้า
* ระบบโทรศัพท์รวม

วิศวกรรมด้านงานติดตั้ง

เรามีทีมงานติดตั้งที่มากประสบการณ์และเชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชา
* ระบบแสงสว่าง
* ระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ
* ระบบประปา - สุขาภิบาล
* ระบบโทรศัพท์
* ระบบ Network ( LAN )

วิศวกรรมด้านงานออกแบบ

เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบและให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง concept design จนถึงการติดตั้ง
* ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร
* ระบบประปา - สุขาภิบาล
* ระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ
* ระบบ Fire Alarm
* ระบบ CCTV
* ระบบ Network ( LAN )
บริการของเรา

งานบริการซ่อมบำรุง วิศวกรรม

วางแผนจัดการบริหารงานบำรุงรักษาวิศวกรรมงานระบบอย่างมีแบบแผนพร้อมบันทึกประวัติเครื่องจักร

งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง -ไฟฟ้าสื่อสารตามกำหนดเวลา

บริการดูแลสระว่ายน้ำ

ให้บริการดูแล ควมคุมคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ ทั้งแบบใช้คลอรีน แบบเกลือ และแบบโอโซน

บริการบำรุงรักษาระบบ CCTV

ให้บริการบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบ CCTV
การควบคุมระบบแบบครบวงจร

งานสาธารณูปโภค

ให้บริการบำรุงรักษาระบบประปา-สุขาภิบาล,และระบบป้องกันอัคคีภัย

งานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ

ให้บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและซ่อมบำรุงรักษา ทั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

Cooling Tower

ให้บริการดูแลและบำรุงรักษา Cooling Tower และเติมสารเคมีทั้งที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน , สถานศีกษา , โรงงาน ฯลฯ

บริการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์รวม

ให้บริการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์รวม,ดาวเทียม,ทีวีดิจตอล

GENERATOR & ATS

ให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและชุด Automatic Transfer Switch (ATS)

งานติดตั้งและบริการระบบกล้องวงจรปิด

บริการติดตั้งและดูแลระบบกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกอาคาร สำนักงาน โรงเรียน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น บ้านพักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

บริการและฆ่าเชื้อ Virus Covid 19

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส Covid 19 ทุกสถานที่

ผลงานของเรา

สินค้าและบริการ

ใส่ใจคุณภาพการบริการ แบบมืออาชีพ