เกี่ยวกับเรา

Seahawk Group

บริษัท ซีฮ็อคฯ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด และเครือโอเชี่ยนกรุ้ป ดำเนินงานมากว่า 30 ปี
》ให้บริการด้านงานวิศวกรรมงานระบบ งานติดตั้ง งานซ่อมบำรุงอาคาร งานออกแบบและควบคุมงาน
》ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
》งานบริการความสะอาด
》สำหรับอาคารสถานที่ทุกประเภท

" บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในงานบริการด้านวิศวกรรม งานระบบสาธารณูปโภคทุกชนิด การบริการความสะอาด และการบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ทุกประเภท อย่างมีคุณภาพ
และมีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยอาศัยประสบการณ์จากการดำเนินงานอันยาวนาน และการพัฒนาระบบการจัดการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องแบบมืออาชีพ "